Naman Upadhyaya

Secretary, Music Club

+91-8377021992

Abhyuday Bhartiya

Aravali Representative

+91-9521409040

bhartiyabhyuday@gmail.com

Mainak Agrawal

Girnar Representative

+91-9810806695

mainak.agrawal@gmail.com

Urvashi Dhar

Himadri Representative

+91-9599731692

urvashidhar.sheen@gmail.com

Palash Gupta

Jwalamukhi Representative

+91-8989408850

palashgupta8989@gmail.com

Vasudha Hemadribhotla

Kailash Representative

+91-8897192212

srivasuhemadri@gmail.com

Aradh Bisarya

Karakoram Representative

+91-7406097981

aradhbisarya27@gmail.com

Junior Chandan

Kumaon Representative

+91-9821840197

juniorchandan1@gmail.com

Palash Khandelwal

Nilgiri Representative

+91-9174782854

palash.k9808@gmail.com

Ritvik Ranjan

Satpura Representative

+91-9594758709

ranjanritvik@gmail.com

Rahul Yadav

Shivalik Representative

+91-7042484560

rahulyadavzmailbox@gmail.com

Ujjwal Agrawal

Udaigiri Representative

+91-8527619118

uagrawal944@gmail.com

Suryansh Agarwal

Vindhyachal Representative

+91-9650510552

suryansh.agarwal17@gmail.com

Sidhharth Yadav

Zanskar Representative

+91-9873295522

sidsiddharthyad@gmail.com