Sonal Jangir

Secretary, Fine Arts and Crafts Club

+91-9717683362

Anil kumar Uchadiya

Aravali Representative

+91-9899347020

aniluchadiya301@gmail.com

Lakshya Agarwal

Girnar Representative

+91-8696311723

lakshyachampion@gmail.com

Riya

Himadri Representative

+91-9599764423

riya.anilkumar@gmail.com

Rahul Shah

Karakoram Representative

+91-8447439334

rahush123@gmail.com

Manisha Kuhar

Kailash Representative

+91-9571690263

kuharmanisha@gmail.com

Himanshu Thakur

Jwalamukhi Representative

+91-9891112185

himanshu27thakur@gmail.com

Kemla Mukul

Kumaon Representative

+91-9441860014

mukulkemla@gmail.com

Medha Kant

Nilgiri Representative

+91-9521396506

medhakant13@gmail.com

Mayank Mehta

Satpura Representative

+91-9599706440

mayaank109@gmail.com

Anshul Damesha

Shivalik Representative

+91-7694008049

anshuldamesha@gmail.com

Rohit Kumar

Udaigiri Representative

+91-9123428992

krohit1366@gmail.com

Utkarsh Kumar

Vindhyachal Representative

+91-7836838074

utkarsh.erlock@gmail.com

Aayush Somani

Zanskar Representative

+91-9599703995

aayush.somani111@gmail.com