Maitreya Wagh

Secretary, Debating Club

+91-9654448997

Ananye Agrawal

Aravali Representative

+91-9650754369

ananayagarwal@gmail.com

Aditya Amrit

Girnar Representative

+91-9599769420

adityaamrit5555@gmail.com

Manavi Garg

Himadri Representative

+91-9599756766

manavi.garg1399@gmail.com

Hridayesh Lal

Jwalamukhi Representative

+91-9911142942

hridayesh99@gmail.com

Ishita Gupta

Kailash Representative

+91-8527293330

meepishita@gmail.com

Abhishek Rao

Karakoram Representative

+91-9899598901

abhishekrao30@gmail.com

Pratyush Pandey

Kumaon Representative

+91-9820807802

yashpandey4@gmail.com

Jayant Tarapure

Nilgiri Representative

+91-7829963759

jayant.prasad1007@gmail.com

Mani Tyagi

Satpura Representative

+91-9873601059

manityagiroxxx@gmail.com

Nishant Singh Chouhan

Shivalik Representative

+91-8340544917

nishantsinghchouhan3@gmail.com

Shaurya Goel

Udaigiri Representative

+91-8708065048

shauriegoel@gmail.com

Utkarsh Gupta

Vindhyachal Representative

+91-9958973831

utkarshgupta99@gmail.com

Dipanshu Sharma

Zanskar Representative

+91-7021407447

sdipanshu90@gmail.com