Rishabh Nagpal

General Secretary, BRCA

+91-9650255230

Abhinav Arora

Cultural Secretary, Aravali

+91-9540994440

abhinav211097@gmail.com

Ayush Rai

Cultural Secretary, Girnar

+91-7210118992

ayushrai1114@gmail.com

Asmita Pahade

Cultural Secretary, Himadri

+91-8793047217

asmitapahade6@gmail.com

Aditya Singhal

Cultural Secretary, Jwalamukhi

+91-9694458113

adi.singhal025@gmail.com

Ayushi Narula

Cultural Secretary, Kailash

+91-8527516270

ayushi1996narula@gmail.com

Rahul Agarwal

Cultural Secretary, Karakoram

+91-9810152268

agarwalrahulbhs@gmail.com

Moulik Choraria

Cultural Secretary, Kumaon

+91-9311157210

moulik.choraria@gmail.com

Jatin Bansal

Cultural Secretary, Nilgiri

+91-8510893989

bnsl.j3234@gmail.com

Mohit Agarwal

Cultural Secretary, Satpura

+91-9829532703

mohit.me662@gmail.com

Rajat Yadav

Cultural Secretary, Shivalik

+91-9958428270

rajatyadav5897@gmail.com

Rudraksh Gupta

Cultural Secretary, Udaigiri

+91-9893029651

rudrakshgupta.1998@gmail.com

Chetan Sagare

Cultural Secretary, Vindhyachal

+91-9560922280

chetansagare1@gmail.com

Sankalp Katiyar

Zanskar

+91-9582059505

sankalpkatiyar.com@gmail.com